ДОНАЦИЈЕ

Уколико желите, можете уплатити динарску донацију на:

Динарски жиро рачун код Комерцијалне банке:

205-266929-36

Инструкције за плаћање из иностранства

Инструкције за плаћање у еурима

Инструкције за плаћање у швајцарским францима

Инструкције за плаћање у америчким доларима